برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

آخریان

معنی آخریان در لغت نامه دهخدا

آخریان. (اِ) اَخْریان. جهاز. بتات. (مهذب الاسماء). اثاث البیت. سِلْعة. متاع. کالا. (زمخشری ). قماش.مال التجارة: رسم آن بازار چنان بوده است که هرچه آخریان معیوب بودی از برده و ستور و دیگر آخریان باعیب ، همه بدین بازار فروختندی. (تاریخ بخارای نرشخی ).
آخریان خرد سفته فرستم بدوست
هیچ ندارم دگر چون دل و جان نزد اوست.
عسجدی.
و اما حال وجود آخریان ، از حال کواکب جنس آخریان نگرند. (کفایةالتعلیم در نجوم ). چون دلیل آخریان بدرجه ٔ عاشر رسد یا درجه ٔ طالع...... نرخ آخریان زیادت گردد. (کفایةالتعلیم ).

معنی آخریان به فارسی

آخریان
( اسم ) ۱ - کالا متاع مال التجاره ۲ - اثاث البیت اثاث. خانه .
جهاز بتات

معنی آخریان در فرهنگ معین

آخریان
(رِ) ( اِ.) ۱ - کالا، متاع . ۲ - اثاثة خانه .

معنی آخریان در فرهنگ فارسی عمید

آخریان
مال و اسباب، کالا، متاع، مال التجاره، قماش: آخریانِِ خِرد سفته فرستم به دوست / هیچ ندارم دگر چون دل و جان نزد اوست (عسجدی: لغت نامه: آخریان)، دزد اگر با چراغ روی آرد / به گزیند ز کوشک آخریان (؟: لغت نامه: اَخریان).

آخریان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آخریان   • مفهوم آخریان   • تعریف آخریان   • معرفی آخریان   • آخریان چیست   • آخریان یعنی چی   • آخریان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آخریان

کلمه : آخریان
اشتباه تایپی : Hovdhk
عکس آخریان : در گوگل

آیا معنی آخریان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )