برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

آخته

/'Axte/

مترادف آخته: برافراشته، برکشیده، کشیده، کوک، نواخته

معنی آخته در لغت نامه دهخدا

آخته. [ ت َ / ت ِ ] (ن مف ) اَخْته. آهخته. آهیخته. کشیده. برکشیده. آهنجیده. لنجیده. مسلول. مشهر. بیرون کرده. برآورده. بیرون کشیده. مستخرج. || درازکرده. ممدود. ممدوده. مبسوط. || برافراشته. مرفوع. بلندکرده. برفراشته. || بردوخته به (چشم ). || کنده. برکنده (جامه ). || کشیده (صف و رده ). || پیوسته. متصل. || نواخته. بساز و بسامان کرده. و رجوع به آختن شود.

آخته. [ ت َ / ت ِ ] (ترکی ، ص ) خایه برکشیده. خصی کرده از جانوران و خاصه اسب و خروس. اَخته.

معنی آخته به فارسی

آخته
( اسم ) ۱ - بر آورده کشیده بیرون کشیده : تیغ آخته . ۲ - بر افراشته بالا برده مرفوع . ۳ - بردوخته به ( چشم دیده ). ۴ - کنده ( جامه ) بر کنده . ۵ - کشیده ( صف رده ) . ۶ - پیوسته متصل . ۷ - نواخته بسامان کرده کوک کرده ( آلت موسیقی ).
کشیده بیرون کرده خایه برکشیدن
( صفت ) ۱ - داروغ. اصطبل ناظر طویله میر آخور .
آخته چی
سمت و شغل آخته بیگ سمت و شغل آخته چی
سمت و شغل آخته چی
( صفت ) ۱ - داروغ. اصطبل ناظر طویله میر آخور .
کسی که اخته کردن ستور و حیوانات بدستور او باشد
( صفت ) ۱ - ناکشیده برنکشیده ( چنانکه شمشیر) . ۲- نیفراشته آخته .

معنی آخته در فرهنگ معین

آخته
(تِ)(ص مف .) ۱ - برآورده ، کشیده ، بیرون کشیده .۲ - برافراشته ، بالا برده . ۳ - کشیده ، مقابلِ منحنی . ۴ - گشوده ، باز کرده .
( ~.) [ تر. ] (ص مر.)داروغة اصطبل ، ناظر طویله ، میرآخور.

معنی آخته در فرهنگ فارسی عمید

آخته
۱. بیرون کشیده شده، آهیخته، برکشیده، برآورده.
۲. برافراشته: گرش بر فریدون بدی تاختن / امانش ندادی به تیغ آختن (سعدی۱: ۱۳۷)، ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای / صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست (سعدی۲: ۳۷۰).
= اخته

معنی آخته به انگلیسی

eunuch (اسم)
خواجه ، اخته ، خصی ، خواجهحرمسرا
capon (اسم)
اخته ، خروس اخته

آخته را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
آخته : آویخته
دکتر ثروتیان در مورد واژه ی آخته در بیت زیر می نویسد : (( احتمال ترکی بودن لفظ بعید نیست چنانکه در ترکی " آخته یا اخته " به هر حیوان نر خصی شده و عقیم گردیده گفته می شود و همچنین محتمل است در زمان شاعر " آخته کدو " در معنی " کدو تنبل " امروزی معمول بوده ؟؟))
موش دشتی مگر ز تاک بلند
دیده بد آخته کدوئی چند
کرد چون مرغ بر رسن پرواز
از کدوها رسن برید به گاز
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص 582)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اخته كردن زنان   • اخته كردن مرغ   • خواص اخته   • عکس مردان خواجه   • اخته كردن اسب   • خواجه حرمسرا   • انبر اخته   • راههاي عقيم كردن مردان   • معنی آخته   • مفهوم آخته   • تعریف آخته   • معرفی آخته   • آخته چیست   • آخته یعنی چی   • آخته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آخته

کلمه : آخته
اشتباه تایپی : Hoji
آوا : 'Axte
نقش : صفت
عکس آخته : در گوگل

آیا معنی آخته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )