برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

آحاد

/'AhAd/

برابر پارسی: یکان، تک ها، یک ها

معنی آحاد در لغت نامه دهخدا

آحاد. (ع اِ) ج ِ اَحَد. یکان. (التفهیم ). یک یک افراد و اشخاص : و قاضی فتوی داد که خون یکی از آحاد رعیت ریختن سلامت نفس پادشاه را، روا باشد.(گلستان ). || مرتبه ٔ اول از طبقات عدد.

معنی آحاد به فارسی

آحاد
( اسم ) جمع احد یکان یکها. ۱ - افراد اشخاص : آحاد رعیت . ۲ - طبق. نخستین اعداد شامل اعداد ۱ تا ۹ . مقابل عشرات مات الوف . یا سلسل. آحاد . برای اندازه گرفتن کمیات مختلف از قبیل نیرو فشار کار توان سرعت و غیره ناگزیر باید واحدی اختیار و معلوم کرد که کمیت اندازه گرفتنی چند برابر واحد میباشد دو سلسل. آحاد که اهمیت بیشتری دارند ازین قرارند : ۱ - دستگاه سی . جی . اس . ( آحاد اصلی درین دستگاه عبارتند از : سانتی متر گرم و ثانیه ) ۲ - دستگاه ام . کا . اس . ( آحاد اصلی درین دستگاه عبارتند از : متر کیلوگرم و ثانیه )
خبر واحد .

معنی آحاد در فرهنگ معین

آحاد
[ ع . ] ( اِ.) جِ احد، یکان ، یک ها. ۱ - افراد، اشخاص . ۲ - دستة اعداد نخستین از ۱ - تا ۹.

معنی آحاد در فرهنگ فارسی عمید

آحاد
۱. = احدْ
۲. (ریاضی) گروه اول اعداد، شامل عدد ۱ تا ۹، یکان.
۳. تک تک مردم.

آحاد در جدول کلمات

آحاد
یکان
آحاد در ریاضی
یکان
آحاد ریاضی
یکان
آحاد نیمه تمام
احا
از آحاد زمان
دقیقه

معنی کلمه آحاد به عربی

أبناء الشعب

آحاد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا دادگر_فریمان
یکان، تک ها، یک ها
علی باقری
آحاد: [اصطلاح علم جَفر] از حرف الف تا طا را که عدد آنها جزو یکان است را می گویند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• از آحاد زمان در جدول   • آحاد جامعه   • آحاد مردم   • آحاد ملت   • معنی آحاد بها   • معنی مستخدم   • معنی از آحاد زمان   • آهاد   • مفهوم آحاد   • تعریف آحاد   • معرفی آحاد   • آحاد چیست   • آحاد یعنی چی   • آحاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آحاد

کلمه : آحاد
اشتباه تایپی : Hphn
آوا : 'AhAd
نقش : اسم
عکس آحاد : در گوگل

آیا معنی آحاد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )