برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

آحاب

معنی آحاب در لغت نامه دهخدا

آحاب. (اِخ ) اَحاب. رجوع به اَخاب شود.

معنی آحاب به فارسی

آحاب
هفتمین پادشاه اسرائیل ( ۸۵۳ - ۸۷۵ ه. ق . ) وی با ( ایزابل ) ازدواج کرد و نابوث را به قتل رسانید . تاموستان او را تصرف کند . آحاب در محاصره راموث کشته شد.

آحاب در دانشنامه آزاد پارسی

آحاب (ح ۸۷۵ـ۸۵۴پ م)(Ahab)
پادشاه اسرائیل. امپراتوری او سیادت بر موآبرا دربر داشت و یهودیهتابع و متحد آن بود. اما پادشاهی اش درنتیجۀ جنگ های مداوم با سوری ها ضعیف شد. آحاب، از طریق زناشویی با ایزابل، شاهزاده خانم صیدا، پرستش خدای فنیقیبعلرا وارد اسرائیل کرد و بدین سان دشمنی ایلیاو دیگر پیامبران را برانگیخت. آحاب در نبرد با سوری ها در راموت ـ جلعادبه قتل رسید.

آحاب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آحاب   • مفهوم آحاب   • تعریف آحاب   • معرفی آحاب   • آحاب چیست   • آحاب یعنی چی   • آحاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آحاب

کلمه : آحاب
اشتباه تایپی : Hphf
عکس آحاب : در گوگل

آیا معنی آحاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )