برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1519 100 1
شبکه مترجمین ایران

آجودان باشی

معنی آجودان باشی در لغت نامه دهخدا

آجودان باشی. [ دام ْ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) اَجودان باشی. رئیس آجودانان.

معنی آجودان باشی به فارسی

آجودان باشی
حسین خان معاصر فتحعلیشاه قاجار بوده و در مشورتخانه دولت سمت [ مشیری ] داشته و ظاهر او پس ازچندی بلقب نظام السلطنه والی فارس گردید ٠ این شخص بامر فتحعلیشاه برای اثبات بی گناهی ایران بسفارت کشور های اتریش فرانسه انگلیس مسافرت کرد ولی بدون نتیجه بازگشت ٠ ماجرای سفر وی را در مجموعه ای بنام [ سفرنامه آجودان باشی ] شخصی بنام عبدالفتاح گر مرودی بر رشته تحریر در آورده است .
رئیس آجودانان
بامر فتحعلی شاه قاجار آجودان باشی مامور شد که بهمراه هیئتی به شکورهای اتریش فرانسه و انگلستان مسافرتی کند و بیگناهی دولت ایران را در مورد لشکرکشی بافغانستان ثابت نماید ( البته این سفر بدون نتیجه ماند ).همراه او یکی از کاتیان دربار بنام عبدالفتاح گرمرودی نیز در این مسافرت بود . وی وقایع اتفاقی و ماجرای سفر را روز بروز نوشته و شهرهایی را که دیده اند یک یک نام برده است . سفر مذکور از روز پنج شنبه ۲۳ جمادی الثانی ۱۲۵۴ه.ق. از تبریز شروع و در روز پنجم شوال ۱۲۵۵ ه.ق. به تبریز ختم شده است و مدت ۱۶ ماه طول کشیده . این سفرنامه بنام آجودان باشی که سرپرست کاروان بوده است معروف گردیده .

آجودان باشی در دانشنامه ویکی پدیا

آجودان باشی
آجودان باشی مقامی نظامی در دوران قاجار بود.
حسین پاشاخان مقدم مراغه، به نظر می رسد نخستین کسی که آجودان باشی شد، او باشد.
حسنعلی خان خویی، پیشکار حکومت قزوین، در سال ۱۲۶۷ قمری درگذشت.
کلب حسین خان، در سال ۱۲۶۷ قمری فرمانده قشون آذربایجان شد.
عزیزخان مکری
الله یارخان افشار قاسملو، در ۱۲۹۷ قمری آجودان باشی شد و تا هنگام مرگ در سال ۱۳۰۴ قمری در این مقام بود.
حسن خان سردار کل، پسر الله یار خان، پس از پدر این مقام را به ارث برد.
یارمحمدخان افشارقاسملو، پسر حسن خان سردار کل، در سال ۱۳۱۹ قمری این مقام به او منتقل شد.
مقام آجوادن باشی به پیروی از adjudant-en-chef در ارتش فرانسه در دوران عباس میرزا ایجاد شد. آجوادن باشی معاون و دستیار امیرنظام (فرمانده ارتش) بود. از سال ۱۲۹۷ قمری که ناصرالدین شاه، فرماندهی ارتش و وزارت جنگ را به پسرش کامران میرزا داد، از اهمیت مقام آجودان باشی کاسته شد. تشکیل قوای قزاق که در سال ۱۲۹۶ قمری اتفاق افتاد نیز در افول مقام آجودان باشی تاثیر داشت. در این دوران منصبی مشابه در راسته توپخانه ایجاد شد که آجودان باشی توپخانه نامیده می شد. کسانی که در دوران قاجار منصب آجوادن باشی داشتند به شرح زیر است:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آجودان باشی در دانشنامه آزاد پارسی

آجودانْ باشی
از مناصب نظامی ایران در دورۀ قاجاریه . آجودان باشی کل منصبی بود معادل و هم طراز با امیر (یا: آجودان باشی کل؛ در اصطلاح امروز معاون فرماندهی کل قوا)، یا معادل نایب و قائم مقام امیرنظام. آجودان باشی ها دارای زیردستانی چون لشکرنویسان ، سرتیپان ، سرهنگان ، نایبان آجودان باشی و جز آن بودند که درجات پایین تر در ارتش و نظام را دربرمی گرفت . در عهد ناصری در وظایف و شرایط این منصب تغییراتی رخ داد. حسین خان مقدم مراغه ای ، معروف به نظام الدوله مراغه ای نخستین آجودان باشی دورۀ قاجاریه در آذربایجان بود.

آجودان باشی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آجودانی ارتش   • امیر سرتیپ دوم ستاد حسین ولیوند زمانی   • آجودان شاه   • آجودان احمدی نژاد   • معنی آجودان باشی   • مفهوم آجودان باشی   • تعریف آجودان باشی   • معرفی آجودان باشی   • آجودان باشی چیست   • آجودان باشی یعنی چی   • آجودان باشی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آجودان باشی

کلمه : آجودان باشی
اشتباه تایپی : H[,nhk fhad
عکس آجودان باشی : در گوگل

آیا معنی آجودان باشی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )