برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

آجل

/'Ajel/

مترادف آجل: آتیه، آینده، مستقبل، آخرت

متضاد آجل: گذشته

برابر پارسی: پس آینده، درآینده، دیررس

معنی آجل در لغت نامه دهخدا

آجل. [ ج ِ ] (ع ص ، اِ)بامهلت. دیرنده. تأخیرکننده. ضد عاجل :
عاجل نبود مگر شتابنده
هرگز نرود ز جای خویش آجل.
ناصرخسرو.
|| دیر، مقابل زود :
بدین زودی ندانستم که ما را
سفر باشد بعاجل یا به آجل.
منوچهری.
|| آخرت. مقابل عاجل به معنی دنیا : باری عاجل و آجل بهم نپیوندد. (کلیله و دمنه ).
چون برای حق و روز آجل است
گر خطائی شد دیت بر عاقل است.
مولوی.
|| جانی و برانگیزنده ٔ بر جنایت.

آجل. [ ج َ / ج ُ ] (اِ) بادی که با آواز از گلو برآید. آروغ. فوز. باد گلو. رجک. جشا. رغ :
ناخوشی های دهر را بالکل
بایدت خورد و نازدن آجل.
روزبهان.
بسته دایم دهان خویش از بخل
کز گلو برنیایدت آجل.
؟

معنی آجل به فارسی

آجل
( صفت ) ۱- آینده پس آینده . ۲ - مدت دار دیر آینده . ۳ - آخرت مقابل عاجل .
آروغ
ضعیف مرد سست اندام و ضعیف
ماجل

معنی آجل در فرهنگ معین

آجل
(جِ) [ ع . ] (ص .) ۱ - آینده . ۲ - آخرت . ۳ - مدت دار.
(جُ یا جَ) ( اِ.) آروغ .

معنی آجل در فرهنگ فارسی عمید

آجل
۱. آینده.
۲. دیرآینده.
۳. بامهلت، مدت دار.
= آروغ: بسته دائم دهان خود از بخل / کز گلو برنیایدش آجل (؟: مجمع الفرس: آجل).

معنی آجل به انگلیسی

death (اسم)
فوت ، مردگی ، مرگ ، درگذشت ، فنا ، اجل ، خاموش سازی یافوت ، خواب مرگ

آجل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه عاجل   • معني كلمه اجل   • شفای آجل   • شفای عاجل یعنی چه؟   • معنی کلمه آجل   • معنی عجل   • شیخ اجل یعنی چه   • حضرت اجل   • معنی آجل   • مفهوم آجل   • تعریف آجل   • معرفی آجل   • آجل چیست   • آجل یعنی چی   • آجل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آجل

کلمه : آجل
اشتباه تایپی : H[g
آوا : 'Ajel
نقش : صفت
عکس آجل : در گوگل

آیا معنی آجل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )