برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1392 100 1

آثار آرزو

آثار آرزو در دانشنامه اسلامی

آثار آرزو
در قرآن کریم آثار زیادی برای آرزو مطرح شده است که در این مقاله به برخی از آن ها اشاره می شود.
تغییر دین خدا بر اثر آرزوهای القا شده از سوی شیطان است.... و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن ءاذان الانعم و لامرنهم فلیغیرن خلق الله...
نساء/سوره۴، آیه۱۱۹.    
تغییر در خلقت طبیعی موجودات با انگیزه های خرافی، از آثار آرزوهای شیطانی است.... و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن ءاذان الانعم و لامرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا... فقد خسر خسرانا مبینا.
نساء/سوره۴، آیه۱۱۹.    
جدا شدن منافقان از صف مؤمنان در قیامت، پیامد مغرور شدن آنان به آرزوهایشان است.یوم یقول المنفقون و المنفقات للذین امنوا انظرونا نقتبس من نورکم... فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة... ؛ ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی...
حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
...
آثار آرزو با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
تغییر دین خدا بر اثر آرزوهای القا شده از سوی شیطان :است.«... و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن ءاذان الانعم و لامرنهم فلیغیرن خلق الله...؛
نساء/سوره۴، آیه۱۱۹.    
تغییر در خلقت طبیعی موجودات با انگیزه های خرافی، از آثار آرزوهای شیطانی:«... و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن ءاذان الانعم و لامرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا... فقد خسر خسرانا مبینا؛
نساء/سوره۴، آیه۱۱۹.    
جدا شدن منافقان از صف مؤمنان در قیامت، پیامد مغرور شدن آنان به آرزوهایشان:«یوم یقول المنفقون و المنفقات للذین امنوا انظرونا نقتبس من نورکم... فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة... ؛ ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی..؛
حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
...

ارتباط محتوایی با آثار آرزو

آثار آرزو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آثار آرزو   • مفهوم آثار آرزو   • تعریف آثار آرزو   • معرفی آثار آرزو   • آثار آرزو چیست   • آثار آرزو یعنی چی   • آثار آرزو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آثار آرزو
کلمه : آثار آرزو
اشتباه تایپی : Hehv Hvc,
عکس آثار آرزو : در گوگل

آیا معنی آثار آرزو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )