برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1423 100 1

آتورپاتکان

آتورپاتکان در دانشنامه ویکی پدیا

آتورپاتکان
آتروپاتکان، نام باستانی منطقه ای است که امروزه آذربایجان نامیده می شود.
در این دوران آتروپاتکان قسمتی از ساتراپ ماد بود. وقتی که امپراتوری هخامنشی متلاشی شد، آتروپات خود را در سال ۳۲۱ پیش از میلاد مستقل کرد. پس از آن تاریخ نویسان لاتینی و یونانی این سرزمین را «آتروپاتکان ماد» و به مرور کمتری «ماد صغیر» نامیدند. نام پارسی میانه این سرزمین «آتورپاتَکان» و بعدتر «آدوربادَگان» و در فارسی جدید «آذربایَجان» نامیده شد
آذربایجان از نام آتروپات (در یونانی: Atropatés) مشتق شده است. آتروپات نام سرداری ایرانی بود که در جنگ میان داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی و اسکندر مقدونی در نبرد گوگامل در سپاه ایران فرمانده مادها بوده است. آتروپات پس از شکست ایران به اسکندر پیوست و در زمستان ۳۲۸–۳۲۷ قبل از میلاد از سوی اسکندر به جای «اوکسیدات» به حکومت ماد منصوب گردید. آتروپات در ۳۲۴ قبل از میلاد دختر خود را به پردیکاس سردار اسکندر داد. پس از مرگ اسکندر و تقسیم ممالک و متصرفات او میان سردارانش، قسمت شمال غربی ماد به او واگذار گردید و او در آنجا به استقلال به حکومت پرداخت. این ناحیه که پس از مرگ اسکندر به «ماد کوچک» (در برابر «ماد بزرگ») معروف شده بود، پس از استقلال و استقرار آتروپات در آنجا به نام او نامیده شد او سلسله ای بنیان گذاشت که مدت طولانی ادامه یافت. به اعتقاد قدرت دیزجی، آتروپات، تباری مادی داشته، و از ساکنان شمال غرب ماد بوده است؛ گرچه مشخص نیست که او از تبار دیاکو بوده باشد. در کتاب آناباسیس آریان، آمده است که آتروپات، فرمانده مادی ها، کادوسی ها، آلبانی ها و سکسیانی ها بوده و آریان نام او را آتروپاتس (atropates) ذکر کرده است.
عکس آتورپاتکان


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آتورپاتکان در دانشنامه آزاد پارسی

آتورْپاتْکان
ناحیه ای قدیم. هنگام فروپاشی امپراتوری هخامنشی، آذربایجان در فرمانروایی شخصی با نام آتورپات یا آتروپاتس قرار داشت و او استقلال آذربایجان را در ۳۲۸پ م اعلام کرد و از ورود سپاهیان اسکندر مقدونی به سرزمین مزبور جلوگیری کرد و بدین سان آن سرزمین به نام او شناخته شد و آتورپاتکان نام گرفت. همین نام بعدها به صورت های آذرپایگان و آذرآبادگان و سرانجام به شکل معرب کنونی؛ آذربایجان، مرسوم شد. نیز ← آتروپاتس

ارتباط محتوایی با آتورپاتکان

آتورپاتکان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آتورپاتکان   • مفهوم آتورپاتکان   • تعریف آتورپاتکان   • معرفی آتورپاتکان   • آتورپاتکان چیست   • آتورپاتکان یعنی چی   • آتورپاتکان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتورپاتکان
کلمه : آتورپاتکان
اشتباه تایپی : Hj,v~hj;hk
عکس آتورپاتکان : در گوگل

آیا معنی آتورپاتکان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )