برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1424 100 1

آتش پرست

/'AtaSparast/

مترادف آتش پرست: آذرپرست، زرتشتی، گبر، مجوس، مغ، کافر، ملحد

معنی آتش پرست در لغت نامه دهخدا

آتش پرست. [ ت َ پ َ رَ ] (نف مرکب ) آنکه آتش را چون قبله ای نیایش کند :
همه کسی صنما [ مر ] ترا پرستد و ما
از آتش دل آتش پرست شاماریم.
منطقی (از فرهنگ اسدی ، خطی ).
بیک هفته بر پیش یزدان بدند
مپندار کآتش پرستان بدند
که آتش بدانگاه محراب بود
پرستنده را دیده پرآب بود.
فردوسی.
(آنگاه که کیکاوس و کیخسرو برای دعا به آتشکده ٔ آذرگشنسب رفته بودند) .
بهر برزنی بر دبستان بدی
همان جای آتش پرستان بدی.
فردوسی.
بکردار نیکان ستایش کنیم
چو آتش پرستان نیایش کنیم.
فردوسی.
یکی دین دهقان آتش پرست
که بی باژ بَرْسَم نگیرد بدست.
فردوسی.
بدو داد مهتر بفرمان اوی
برآیین آتش پرستان اوی.
فردوسی.
هنوزم هندوان آتش پرستند
هنوزم چشم چون ترکان مستند.
نظامی.
و سعدی آتش پرست را با بت پرست خلط فرموده و گفته است :
مغی در بروی از جهان بسته بود
بتی را بخدمت میان بسته بود...
که سرگشته ٔ دون آتش پرست
هنوزش سر از خمر بتخانه مست.
و مرادف آن آذرپرست است ، و شعرا گبر، مغ، موغ و مجوسی را نیز به معنی آتش پرست استعمال کرده اند. || بمعنی سادن و پرستار آتش نیز آمده است :
چنان دید در خواب کآتش پرست
سه آتش فروزان ببردی بدست.
فردوسی.

معنی آتش پرست به فارسی

آتش پرست
( اسم ) ۱- پرستند. آتش آنکه آتش پرستد . ۲ - زردشتی زرتشتی .
آنکه آتش را چون قبله نیایش کند
[ گویش مازنی ] /aatesh parest/ نام تاریخی کوهی درکوسان بهشهر

معنی آتش پرست در فرهنگ معین

آتش پرست
( ~. پَ رَ) (اِمر.) پرستندة آتش . کسی که آتش را پرستش کند. زرتشتیان را به دلیل آن که آتش را گرامی و محترم می دارند آتش پرست می گویند: آذرپرست و آذرکیش هم گفته شده .

معنی آتش پرست در فرهنگ فارسی عمید

آتش پرست
۱. پرستندۀ آتش، کسی که آتش را پرستش کند: به یک هفته بر پیش یزدان بدند / مپندار کآتش پرستان بدند (فردوسی: ۴/۳۱۲).
۲. زردشتی. &delta، به مناسبت آنکه آتش را گرامی و محترم می دارند.

آتش پرست در جدول کلمات

معنی آتش پرست به انگلیسی

fire worshipper (اسم)
مغ ، پارسی ، اتش پرست

آتش پرست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
آتش پرست=خدمت گذار آتش ، مثل پرستار به معنی خدمت گذار مریض . نه به معنی پرستنده ی بیمار . پرستش به معنی خدمت و خدمت گذاری است .در شاهنامه واژه ی پرستار بیشتربه معنی فرمانبردار و خدمتگذار آمده . از این رو پرستیدن خداوند فرمانبرداری و خدمت در راه اوست .
در قدیم به جای روشن نگه داشتن آتش در خانه ها هر روز فرد یا افرادی در محلی که آتشکده نامیده می شد آتش را روشن نگه می داشتند به این افراد آتش پرست یا مواظب و نگدار آتش می گفتند .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آتش پرست در جدول   • ایا زرتشتیان اتش پرست بودند   • معنی آتش پرست   • آتش شعر   • آتش پرستی در ایران   • آتش پرستی زرتشتیان   • مترادف اتش پرست   • آیا زرتشتیان آتش پرست هستند   • مفهوم آتش پرست   • تعریف آتش پرست   • معرفی آتش پرست   • آتش پرست چیست   • آتش پرست یعنی چی   • آتش پرست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتش پرست
کلمه : آتش پرست
اشتباه تایپی : Hja ~vsj
آوا : 'AtaSparast
نقش : صفت
عکس آتش پرست : در گوگل

آیا معنی آتش پرست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )