برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1563 100 1
شبکه مترجمین ایران

آتش نشاندن

معنی آتش نشاندن در لغت نامه دهخدا

آتش نشاندن. [ ت َ ن ِ دَ ] (مص مرکب ) کشتن آتش و اطفاء آن : آتش نشاندن و اخگر گذاشتن کار خردمندان نیست. (گلستان ).

معنی آتش نشاندن به فارسی

آتش نشاندن
( مصدر ) ۱ - خاموش کردن آتش فرو نشاندن حریق . ۲ - فرو نشاندن خشم و غضب . ۳ - خاموش کردن فتنه و آشوب .
کشتن آتش و اطفائ آن

معنی آتش نشاندن در فرهنگ معین

آتش نشاندن
( ~. نِ دَ) (مص م .) ۱ - خاموش کردن آتش . ۲ - کنایه ا ز: فرو نشاندن خشم و غضب . ۳ - خاموش کردن فتنه و آشوب .

آتش نشاندن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آتش نشاندن   • مفهوم آتش نشاندن   • تعریف آتش نشاندن   • معرفی آتش نشاندن   • آتش نشاندن چیست   • آتش نشاندن یعنی چی   • آتش نشاندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتش نشاندن

کلمه : آتش نشاندن
اشتباه تایپی : Hja kahknk
عکس آتش نشاندن : در گوگل

آیا معنی آتش نشاندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )