برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1364 100 1

آتش به خرمن کسی افتادن

آتش به خرمن کسی افتادن

معنی اصطلاح -> آتش به خرمن کسی افتادن
به مصیبت / رنج گرفتار شدن
مثال:
داشتیم زندگیمان را می کردیم وضعمان هم بد نبود تا اینکه با این انقلاب آتش به خرمن همه افتاد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آتش به خرمن کسی افتادن   • مفهوم آتش به خرمن کسی افتادن   • تعریف آتش به خرمن کسی افتادن   • معرفی آتش به خرمن کسی افتادن   • آتش به خرمن کسی افتادن چیست   • آتش به خرمن کسی افتادن یعنی چی   • آتش به خرمن کسی افتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتش به خرمن کسی افتادن
کلمه : آتش به خرمن کسی افتادن
اشتباه تایپی : Hja fi ovlk ;sd htjhnk
عکس آتش به خرمن کسی افتادن : در گوگل

آیا معنی آتش به خرمن کسی افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )