برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1358 100 1

آتش اول خودش را می سوزاند

آتش اول خودش را می سوزاند

معنی ضرب المثل -> آتش اول خودش را می سوزاند
ضرر کار بد اول به خود شخص می رسد، ظلم ظالم اول به خودش بر می گردد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آتش اول خودش را می سوزاند   • مفهوم آتش اول خودش را می سوزاند   • تعریف آتش اول خودش را می سوزاند   • معرفی آتش اول خودش را می سوزاند   • آتش اول خودش را می سوزاند چیست   • آتش اول خودش را می سوزاند یعنی چی   • آتش اول خودش را می سوزاند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتش اول خودش را می سوزاند
کلمه : آتش اول خودش را می سوزاند
اشتباه تایپی : Hja h,g o,na vh ld s,chkn
عکس آتش اول خودش را می سوزاند : در گوگل

آیا معنی آتش اول خودش را می سوزاند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )