برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

آتش انداز

/'AtaSandAz/

معنی آتش انداز در لغت نامه دهخدا

آتش انداز. [ ت َ اَ ] (نف مرکب ) آنکه در جنگها آتش یا نفط بصف دشمن افکند :
بهر سو که دو گرد کین ساز بود
میانْشان یکی آتش انداز بود.
اسدی.
|| کسی که افروختن تنور نانوایی با اوست.

معنی آتش انداز به فارسی

آتش انداز
( اسم ) ۱ - کسی که مامور روشن کردن کور. آجر پزی و اجاق و تنور نانوایی و تون حمام و مانند آنست . ۲ - آنکه بصف دشمن نفت و آتش پرتاب کند .
آنکه در جنگها آتش یا نفط به صف دشمن افکند

معنی آتش انداز در فرهنگ معین

آتش انداز
( ~. اَ) (ص فا.) ۱ - کسی که کارش روشن کردن کورة آجرپزی و اجاق و تنور نانوایی و تون حمام و مانند آن بود. ۲ - در قدیم کسی که به صف دشمن نفت و آتش پرتاب می کرد.

معنی آتش انداز در فرهنگ فارسی عمید

آتش انداز
۱. کسی که در کورۀ آجرپزی، تون حمام، یا نانوایی مٲمور افروختن آتش است و مواد سوختنی را در کوره می ریزد.
۲. [قدیمی] کسی که در میدان جنگ آتش به طرف دشمن می انداخت.

آتش انداز در جدول کلمات

آتش انداز گلخن
تونتاب

آتش انداز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قوه رشد و نمو   • لقب شاهزادگان اتریش   • شیم   • معنی آتش انداز   • مفهوم آتش انداز   • تعریف آتش انداز   • معرفی آتش انداز   • آتش انداز چیست   • آتش انداز یعنی چی   • آتش انداز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتش انداز

کلمه : آتش انداز
اشتباه تایپی : Hja hknhc
آوا : 'AtaSandAz
نقش : اسم
عکس آتش انداز : در گوگل

آیا معنی آتش انداز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )