برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1388 100 1

آتروپاتس

آتروپاتس در دانشنامه آزاد پارسی

آتْروپاتِس (Atropates)
(به اوستایی احتمالاً: آتِرِه پاته) به معنای مورد حمایت آتش، نام یونانی آخرین ساتراپ سرزمین ماد در روزگار هخامنشیان و نخستین فرمانروای مستقل ایرانی در زمان جانشینان اسکندر مقدونی. آتروپاتس در آخرین نبرد داریوش هخامنشی سوم با اسکندر مقدونی، در گوگمل (۳۳۱پ م) فرمانده بخشی از سپاه هخامنشی بود. پس از فروپاشی حکومت هخامنشیان، وی نیز از فرمانروایی ناحیۀ ماد برکنار شد. اما پس از چندی به اسکندر پیوست و از سوی او به حکومت ماد منصوب شد. پس از مرگ اسکندر ناحیۀ شمال غربی ماد در اختیار آتروپاتس قرار گرفت و در آن جا اعلام استقلال کرد. این بخش از سرزمین ماد در یونانی آتْروپاتِنِه، در فارسی میانه آتورپاتَکان و بعد آدوربادَگان، و در فارسی نو آذربایجان نامیده شد. این ناحیه، نخستین بخش از قلمرو هخامنشیان بود که پس از اسکندر استقلال خود را بازیافت. پس از آن، تعداد زیادی از مغان و پیروان آیین زردشت به این ناحیه رفته، آتش مقدس را از ری بدان جا بردند. جانشینان آتروپاتس در روزگار سلوکیان تا اواسط عصر اشکانی در این ناحیه به استقلال حکومت کردند و از آن پس، تا آغاز روی کار آمدن ساسانیان، تابع حکومت اشکانی بودند.

آتروپاتس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آتروپاتس   • مفهوم آتروپاتس   • تعریف آتروپاتس   • معرفی آتروپاتس   • آتروپاتس چیست   • آتروپاتس یعنی چی   • آتروپاتس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتروپاتس
کلمه : آتروپاتس
اشتباه تایپی : Hjv,~hjs
عکس آتروپاتس : در گوگل

آیا معنی آتروپاتس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )