برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1387 100 1

آتالا و رنه

نقل قول های آتالا و رنه

شاتوبریان. «آتالا» و «رنه». ترجمه میرجلال الدین کزازی. تهران: نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۶۷
• اگر آدمی، پای بر جای و استوار در عاطفه هایش، بتواند همواره، احساسی را که هر دم دیگرگون می شود، بپرورد و نیرو بخشد، تنهایی و عشق از چنین انسانی، ابرمردی خداگونه پدید خواهد آورد؛ چه آنکه این دو، تنهایی و عشق، از لذتهای جاودانه خداییند. اما روان آدمی می فرساید؛ و هرگز، دیرگاهان، هیچ چیز را با مهری سرشار، دوست نمی تواند داشت. همواره، نکته هایی هست که دو دل، هرگز در آنها به یکدیگر نمی رسند و به همسازی و یگانگی راه نمی برند؛ همین دوگانگی ها می تواند، در درازای زمان زندگی را، به تمامی، بر آدمی ستوه آور و ملال انگیز گرداند. (ص ۱۴۲)
• والاترین لغزش آدمی، در آن خواب نوشین خوشبختی که در سر می پرورند، این است که فرسایش و ویرانگریمرگ را، که وابسته هستی و نهاد آدمی است، از یاد می برند؛ می باید کار را به پایان برد. دیر یا زود، هر اندازه شادکام و فرخ روز باشی، این چهره زیبا بدل به چهره ای یگانه و همانند خواهد شد که گور به تمامی فرزندان آدمی ارزانی می دارد. ... عشق، هرگز قلمرو فرمانرواییش را تا تیرگیهای گور نمی تواند گسترد. (ص ۱۴۲)
• اگر انسانی، سالی چند پس از مرگ ، به جهان روشنایی باز آید، من تردید دارم که حتی آنان که در سوگ او اشکها از دیده برافشانده اند، با شور و شادمانی بدیدارش بشتابند: آری، آدمی بس زود، پیوندهایی نو با دیگران بر می بندد. به آسانی خلق و خویی دیگر می یابد؛ چه مایه دیگرگونی و ناپایداری در هستی آدمی ساده و سرشتی است! چه مایه زندگی ما خوار و بیمقدار است، حتی در دل دوستان یکدله مان! (ص ۱۴۳)
• اگر آسمان امروز تو را با تلخکامیها می آزماید، تنها برای آنست که دلت را بیش از پیش بر رنج و درد دیگران نرم گرداند. (ص ۱۴۴)
• آدمی هیچگاه بدان سبب که خودپسندانه به جهان می نگرد و آن را خوار و فاجعه بار می شمارد، انسانی برتر نمی تواند بود. تنها آن گروه از آدمیان، از زندگی می گریزند و آن را خوار می دارند، که از تنگ بینی، افق های دوردست آینده را نمی توانند دید. (ص ۲۴۸)
• تنهایی برای آن کسی که نمی تواند با خداوند بزید، زیان بار و بدفرجام است؛ تنهایی توانایی جان را در می افزاید؛ در همان هنگام که تمامی ابزارها و بهانه های بایسته را، برای به کار گرفتن ای ...

آتالا و رنه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آتالا و رنه   • مفهوم آتالا و رنه   • تعریف آتالا و رنه   • معرفی آتالا و رنه   • آتالا و رنه چیست   • آتالا و رنه یعنی چی   • آتالا و رنه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتالا و رنه
کلمه : آتالا و رنه
اشتباه تایپی : Hjhgh , vki
عکس آتالا و رنه : در گوگل

آیا معنی آتالا و رنه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )