برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

معنی ضرب المثل -> آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب
وقتی که کار خراب شد و آنچه که نباید بشود، شد دیگر زیاد و کمش فرقی نمی کند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب   • مفهوم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب   • تعریف آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب   • معرفی آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب   • آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب چیست   • آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب یعنی چی   • آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

کلمه : آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب
اشتباه تایپی : Hf ;i hc sv 'baj ]i d; ,[f ]i wn ,[f
عکس آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب : در گوگل

آیا معنی آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )