برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب کاری

/'AbkAri/

معنی آب کاری به فارسی

آب کاری
[electroplating, plating] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] نشاندن لایۀ بسیار نازکی از فلز مقاوم بر فلز دیگر با برق کافت محلول های برق کاف
[strike plating] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] نشاندن لایه ای نازک در فرایند آب کاری پیش از پوشش دهی نهایی
[bright plating] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] نوعی آب کاری که در نتیجۀ آن سطحی صاف و براق و بی نیاز از پرداخت به دست می آید
[barrel plating] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] نوعی آب کاری که در استوانه یا بشکۀ گردان و مشبک در کنار یک برق کاف انجام می شود
[immersion plating, dip plating, metal replacement] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] نوعی آب کاری ازطریق ایجاد پوشش فلزی با استفاده از واکنش جابه جایی که در آن یک فلز جانشین فلز دیگر موجود در محلول می شود
[brush plating] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] نوعی آب کاری که در آن کار آند و محلول را قلم مو یا تیغه انجام می دهد
[selective plating] [خوردگی، مهندسی مواد و متالورژی] نوعی آب کاری که در آن بعضی از قسمت های قطعه که نباید آب کاری شود با ماده ای نارسانا پوشانده می شود تا از جریان الکتریکی و درنتیجه آب کاری در آن قسمت ها جلوگیری شود
[plating rack] [مهندسی مواد و متالورژی] رَف های نگه دارندۀ قطعات در هنگام آب کاری
[electrotinning] [مهندسی مواد و متالورژی] آب کاری یک ماده با قلع ...

معنی آب کاری در فرهنگ فارسی عمید

آب کاری
۱. شغل و عمل آب کار.
۲. آب دادن فلزات.
۳. (اسم) محلی که در آن آبکاری می کنند.

آب کاری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آبکاری فلزات   • آبکاری کروم   • آبکاری فلزات در خانه   • آبکاری نیکل   • آبکاری چیست   • آبکاری مس   • آموزش آبکاری   • آموزش آبکاری فلزات   • معنی آب کاری   • مفهوم آب کاری   • تعریف آب کاری   • معرفی آب کاری   • آب کاری چیست   • آب کاری یعنی چی   • آب کاری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب کاری

کلمه : آب کاری
اشتباه تایپی : Hf ;hvd
آوا : 'AbkAri
نقش : اسم
عکس آب کاری : در گوگل

آیا معنی آب کاری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )