برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1692 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب چشمه بهشت (قرآن)

آب چشمه بهشت (قرآن) در دانشنامه اسلامی

آب چشمه بهشت (قرآن)
بهشت دارای آب جاری از چشمه ساران می باشد، و این آب چشمه برای بندگان پرهیزگار است و باغها و چشمه ها محل امن و امانی برای پرهیزکاران می باشد.
بهشت دارای آب جاری از چشمه ساران می باشد: «ولمن خاف مقام ربه جنتان• فیهما عینان تجریان• ومن دونهما جنتان• فیهما عینان نضاختان» و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشت است• در آنها دو چشمه، دائما در جریان است• و پائین تر از آنها دو بهشت دیگر است• در آنها دو چشمه در حال فوران است.
رحمان/سوره۵۵، آیه۴۶.    
بهشت دارای آب چشمه برای بندگان پرهیزگار است: «ان المتقین فی جنت وعیون» پرهیزگاران در باغ ها (ی سر سبز بهشت) و در کنار چشمه های آن هستند.
حجر/سوره۱۵، آیه۴۵.    
باغها و چشمه ها محل امن و امانی برای پرهیزکاران می باشد: «ان المتقین فی مقام امین• فی جنت وعیون» پرهیزکاران در جایگاه امن و امانی هستند• در میان باغها و چشمه ها.
دخان/سوره۴۴، آیه۵۱.    
...

آب چشمه بهشت (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب چشمه بهشت (قرآن)   • مفهوم آب چشمه بهشت (قرآن)   • تعریف آب چشمه بهشت (قرآن)   • معرفی آب چشمه بهشت (قرآن)   • آب چشمه بهشت (قرآن) چیست   • آب چشمه بهشت (قرآن) یعنی چی   • آب چشمه بهشت (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب چشمه بهشت قرآن

کلمه : آب چشمه بهشت (قرآن)
اشتباه تایپی : Hf ]ali fiaj (rvHk)
عکس آب چشمه بهشت (قرآن) : در گوگل

آیا معنی آب چشمه بهشت (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )