برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب چرا

/'AbCarA/

معنی آب چرا در لغت نامه دهخدا

آب چرا. [ چ َ ] (اِ مرکب ) غذائی که به ناشتا خورند و آن را نهاری گویند، و در بعض فرهنگها به معنی خوراک جن و پری و طیور آورده اند.

معنی آب چرا به فارسی

آب چرا
( اسم ) ۱- غذای اندکی که بناشتا خورند نهاری . ۲ - خوراک و حوش و طیور.
غذائی که بناشتا خورند

معنی آب چرا در فرهنگ معین

آب چرا
(چَ) (اِمر.) ۱ - ناشتایی ، غذای اندک . ۲ - خوراک وحوش و طیور.

آب چرا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر مرادی
اب برای چرای گوسفندان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علت شوری آب دریا   • چرا اب باران شیرین است   • چرا آب دریاها شور است   • چرا آب دریای خزر شور نیست   • چرا اب دریا ابی است   • چرا آب باران شور نیست   • چرا آب دریاها و اقیانوس ها شور است   • چرا آب رودخانه ها شیرین است   • معنی آب چرا   • مفهوم آب چرا   • تعریف آب چرا   • معرفی آب چرا   • آب چرا چیست   • آب چرا یعنی چی   • آب چرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب چرا

کلمه : آب چرا
اشتباه تایپی : Hf ]vh
آوا : 'AbCarA
نقش : اسم
عکس آب چرا : در گوگل

آیا معنی آب چرا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )