برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب چاه

آب چاه در دانشنامه اسلامی

آب چاه
آب چاه آب حاصل از کندن گودال عمیق است و از آن در باب های طهارت و احیاء موات سخن گفته شده است.
آب چاه از اقسام آب مطلق به شمار می رود.
نجاست آب چاه
آب چاه در صورت رسیدن نجاستی به آن، از نظر مشهور قدما نجس است، ولی به قول مشهور متأخّرین -که آب چاه را به منزله آب جاری می دانند- نجس نیست، مگر آن که به سبب نجاست، تغییری در رنگ، بو یا مزه آب پدید آید. در این صورت پاک شدن آن مانند آب جاری به برطرف شدن تغیّر است.
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۱۹۱-۲۰۶.    
به جهت پاک شدن آب چاهی که با ادرار، خون، منی، مردار و مانند آن ها نجس شده، در کتابهای فقهی برای کشیدن آب از چاه، اندازه هایی متفاوت ذکر شده است، ولی بنا بر قول مشهور متأخّرین -مبنی بر عدم نجاست آب چاه با ملاقات نجس- در این که کشیدن آب از چاه تعبّدا واجب است یا مستحب می باشد، اختلاف است. مشهور آن را مستحب می دانند.
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۲۰۳.    
...
آب چاه
آب چاه به آب حاصل از کندن گودال عمیق اطلاق می گردد و یکی از مطهرات است. فتوای علامه حلی در عدم نجس شدن آب چاه با ملاقات اشیاء نجس دیدگاه فقهی در این زمینه را تغییر داد.
مالکیت چاه و آب آن نیز در منابع فقهی مطرح شده است و بیشتر فقیهان معتقدند هرکس در زمین خود چاهی حفر کند، مالک آن می شود و احیای چاه به قصد مالک شدن در زمینی که صاحب ندارد آن را به مالکیت احیاکننده درمی آورد؛ ازاین رو، اگر حفر چاه بدون قصد تملک و تنها برای استفاده کردن از چاه در مدتی محدود، صورت گرفته باشد، ملکیت حاصل نمی شود و حفرکننده فقط در بهره برداری از آن، بر دیگران حق تقدم خواهد داشت.
چاه های عمومی از مشترکات اند و همه مردم در بهره برداری و استفاده از آن ها برابرند و هرکس فقط مالک مقداری از آب آن می شود که برداشت کرده است. در کتابهای قواعد فقه، ذیل قاعده لاضرر، درباره صحیح بودن یا نبودن تطبیق این قاعده بر جواز استفاده دیگران از آب افزون بر نیاز مالک، بحث شده است. احکام خرید و فروش و اجاره چاه و آب آن، حفر چاه در زمین غصبی، اتلاف یا وارد شدن خسارت مالی یا جانی ب ...

آب چاه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب چاه   • مفهوم آب چاه   • تعریف آب چاه   • معرفی آب چاه   • آب چاه چیست   • آب چاه یعنی چی   • آب چاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب چاه

کلمه : آب چاه
اشتباه تایپی : Hf ]hi
عکس آب چاه : در گوگل

آیا معنی آب چاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )