برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب پاکی روی دست کسی ریختن

آب پاکی روی دست کسی ریختن

معنی اصطلاح -> آبِ پاکی روی دست کسی ریختن
کسی را ناامید کردن؛ قاطعانه جواب منفی به کسی دادن
مثال:
مدیر ورشکستگی گفت: "با کمال تاسف باید اعلام کنم که شرکت پولی برای پرداخت دستمزدهای معوقه ندارد. " و با این حرف آب پاکی را روی دست همه ریخت.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب پاکی روی دست کسی ریختن   • مفهوم آب پاکی روی دست کسی ریختن   • تعریف آب پاکی روی دست کسی ریختن   • معرفی آب پاکی روی دست کسی ریختن   • آب پاکی روی دست کسی ریختن چیست   • آب پاکی روی دست کسی ریختن یعنی چی   • آب پاکی روی دست کسی ریختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب پاکی روی دست کسی ریختن

کلمه : آب پاکی روی دست کسی ریختن
اشتباه تایپی : Hf ~h;d v,d nsj ;sd vdojk
عکس آب پاکی روی دست کسی ریختن : در گوگل

آیا معنی آب پاکی روی دست کسی ریختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )