برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب و رنگ

/'Aborang/

معنی آب و رنگ در لغت نامه دهخدا

آب و رنگ. [ ب ُ رَ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) سپیدی و سرخی در چهره ورونق و جلا: خوش آب و رنگ. بد آب و رنگ :
حواصل چون بود در آب چون رنگ
همان رونق در او از آب و از رنگ.
نظامی.
ز قد و روی تو شرمنده باغبان میگفت
که آب و رنگ ندارند سرو و لاله ٔ ما.
؟
|| رنگ و رو. رنگ و آب.

معنی آب و رنگ به فارسی

آب و رنگ
( اسم ) ۱- رنگهای خشک شده و رنگهای آمیخته با آب و مواد چسبنده که بوسیل. قلم موی مخصوص بروی کاغذ یا پارچه ابریشمی کشند آب رنگ .مقابل رنگ و روغن سیاه قلم . ۲ - پرده ای که با آب و رنگ نقاشی شده باشد آب رنگ . ۳ - سفیدی و سرخی چهره رونق و جلای صورت : خوش آب و رنگ بد آب و رنگ . ۴ - رنگ و رو .
سپیدی و سرخی در چهره و رونق و جلا
( صفت ) ۱ - گلگون . ۲ - زیبا قشنگ .
هیچ خوبی ندارد .

معنی آب و رنگ در فرهنگ معین

آب و رنگ
(بُ رَ) ۱ - (اِمر.) پرده ای که با آب و رنگ نقاشی شده باشد. ۲ - (ص مر.) (کن .) شادابی چهره .
( ~ُ رَ) (ص مر.) ۱ - گلگون . ۲ - زیبا و قشنگ .

آب و رنگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روش های رنگ سنجی   • رنگ سنجی در صنایع غذایی   • رنگ سنجی با دستگاه اسپکتروفتومتری   • کلاسهای محمود سمندریان   • معنی آب و رنگ   • مفهوم آب و رنگ   • تعریف آب و رنگ   • معرفی آب و رنگ   • آب و رنگ چیست   • آب و رنگ یعنی چی   • آب و رنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب و رنگ

کلمه : آب و رنگ
اشتباه تایپی : Hf , vk'
آوا : 'Aborang
نقش : اسم
عکس آب و رنگ : در گوگل

آیا معنی آب و رنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )