برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1340 100 1

آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است

آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است

معنی ضرب المثل -> آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است
فرصتی به دست نمی آورد و گرنه جوهر و توان انجامش را دارد. کسی که کار خوب یا بدی از عهده اش بر آید اما زمینه انجام آن کار برایش فراهم نباشد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است   • مفهوم آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است   • تعریف آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است   • معرفی آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است   • آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است چیست   • آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است یعنی چی   • آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است
کلمه : آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است
اشتباه تایپی : Hf kld fdki h'v ki akh'v rhfgd hsj
عکس آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است : در گوگل

آیا معنی آب نمی بینه اگر نه شناگر قابلی است مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )