برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1420 100 1

آب میوه عزیر

آب میوه عزیر در دانشنامه اسلامی

آب میوه عزیر
در قرآن به فاسدنشدن آب میوه عزیر علیه السّلام به رغم گذشت یک صد سال از آن اشاره شده است.
«او کالذی مر علی قریة... فاماته مائة عام... فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه...»یا همانند کسی که از کنار یک آبادی (ویران شده) عبور کرد، در حالی که دیوارهای آن، به روی سقفها فرو ریخته بود، (و اجساد و استخوانهای اهل آن، در هر سو پراکنده بود؛ او با خود) گفت: «چگونه خدا اینها را پس از مرگ، زنده می کند؟! » (در این هنگام،) خدا او را یکصد سال میراند؛ سپس زنده کرد؛ و به او گفت: «چه قدر درنگ کردی؟» گفت: «یک روز؛ یا بخشی از یک روز.» فرمود: «نه، بلکه یکصد سال درنگ کردی! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود (که همراه داشتی، با گذشت سالها) هیچ گونه تغییر نیافته است! (خدایی که یک چنین مواد فاسدشدنی را در طول این مدت، حفظ کرده، بر همه چیز قادر است! ) ولی به الاغ خود نگاه کن (که چگونه از هم متلاشی شده! این زنده شدن تو پس از مرگ، هم برای اطمینان خاطر توست، و هم) برای اینکه تو را نشانه ای برای مردم (در مورد معاد) قرار دهیم. (اکنون) به استخوانها (ی مرکب سواری خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته، به هم پیوند می دهیم، و گوشت بر آن می پوشانیم! » هنگامی که (این حقایق) بر او آشکار شد، گفت: «می دانم خدا بر هر کاری توانا است».(طبق روایات مقصود از «کالذی مر علی قریة» عزیر نبی علیه السّلام و مقصود از «شراب»، آب میوه است.)
عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج۱، ص۲۶۷.    
 ۱. ↑ عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج۱، ص۲۶۷.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله «آب میوه عزیر».    
...

ارتباط محتوایی با آب میوه عزیر

آب میوه عزیر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب میوه عزیر   • مفهوم آب میوه عزیر   • تعریف آب میوه عزیر   • معرفی آب میوه عزیر   • آب میوه عزیر چیست   • آب میوه عزیر یعنی چی   • آب میوه عزیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب میوه عزیر
کلمه : آب میوه عزیر
اشتباه تایپی : Hf ld,i ucdv
عکس آب میوه عزیر : در گوگل

آیا معنی آب میوه عزیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )