برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1416 100 1

آب لنبه کردن

معنی آب لنبه کردن در لغت نامه دهخدا

آب لنبه کردن. [ لَم ْ ب َ / ب ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) فشردن میوه ٔ چون نار و جدا کردن آب آن از دانه در پوست خود.

معنی آب لنبه کردن به فارسی

آب لنبه کردن
( مصدر ) فشردن میوه ای ( مانند انار ) و جدا کردن آب آن از دانه در پوست خود .
فشردن میوه چون انار و جدا کردن آب آن از دانه در پوست خود

آب لنبه کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب لنبه کردن   • مفهوم آب لنبه کردن   • تعریف آب لنبه کردن   • معرفی آب لنبه کردن   • آب لنبه کردن چیست   • آب لنبه کردن یعنی چی   • آب لنبه کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب لنبه کردن
کلمه : آب لنبه کردن
اشتباه تایپی : Hf gkfi ;vnk
عکس آب لنبه کردن : در گوگل

آیا معنی آب لنبه کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )