برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1364 100 1

آب سر چشمه گل آلود است

آب سر چشمه گل آلود است

معنی ضرب المثل -> آب سر چشمه گل آلود است
کار از بیخ عیب دارد، مشکل از اصل و اول کار است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب سر چشمه گل آلود است   • مفهوم آب سر چشمه گل آلود است   • تعریف آب سر چشمه گل آلود است   • معرفی آب سر چشمه گل آلود است   • آب سر چشمه گل آلود است چیست   • آب سر چشمه گل آلود است یعنی چی   • آب سر چشمه گل آلود است یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب سر چشمه گل آلود است
کلمه : آب سر چشمه گل آلود است
اشتباه تایپی : Hf sv ]ali 'g Hg,n hsj
عکس آب سر چشمه گل آلود است : در گوگل

آیا معنی آب سر چشمه گل آلود است مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )