برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1389 100 1

آب زیرزمینی

معنی آب زیرزمینی به فارسی

آب زیرزمینی
[ground water, underground water] [زمین شناسی] آب موجود در مواد سست زیر سطح سفرۀ آب
[ground water pollution] [زمین شناسی] غلظت بیهنجار عناصر در آب های زیرزمینی
[ground water withdrawl] [زمین شناسی] فرایند بیرون کشیدن آب زیرزمینی از یک منبع آب
[ground water discharge] [زمین شناسی] برداشت آب از زون اشباع از آب در زیر زمین
[ground water recharge] [زمین شناسی] فرایندی که ازطریق آن، آب به زون اشباع شدۀ زیرزمینی افزوده می شود
[ground water flow] [زمین شناسی] حرکت یا جریان طبیعی یا مصنوعی آب در زون اشباع شده
[ground water geology] [زمین شناسی] دانشی که به بحث در مورد آب های زیرسطحی و جنبه های زمین شناختی آنها می پردازد
[ground water barrier] [زمین شناسی] مانعی طبیعی یا مصنوعی در برابر حرکت افقی آب زیرزمینی
[ground water level, water table] [زمین شناسی] سطحی در زیر زمین که سنگ ها و خاک های پایین تر از آن از آب پر شده اند
[ground water recession, ground water depletion curve] [زمین شناسی] منحنی جریان آب سطحی به داخل زمین
...

آب زیرزمینی در دانشنامه آزاد پارسی

آب زیرزمینی (ground water)
آبِ زیرزمین، موجود در لایه های سنگی متخلخل و خاک ها. به صورت چشمه ها و رودخانه ها به سطح زمین می آید. سطح فوقانی آب زیرزمینی را سطح_ایستابیمی نامند. لایه های سنگی که با آب زیرزمینی قابل برداشت پُر شده اند، آب خواننام دارند. آب خوان ها باید متخلخل (پوشیده از حفره) و نفوذپذیر (پر از حفره های به هم متصل) باشند تا آب جریان یابد. در حالی که بیشتر آب های زیرزمینیِ نزدیک به سطح زمین با سرعت کم در زمین حرکت می کنند، سطح ایستابی تقریباً ثابت باقی می ماند. سطح ایستابی نشان دهندۀ تعادل آهنگ نفوذ، تغذیه، و آهنگ تخلیۀ آببه صورت چشمه، رودخانه یا برداشت آب از چاه هاست. نیروی گرانش آبِ زیرزمینی را به سمت پایین دست شیبِ زیرزمینی می کشاند، درست همان طور که در سطح نیز همین نیرو آب های سطحی را به سمت پایین می کشد. هرگاه شیب بیشتر و نفوذپذیری بالاتر باشد، سرعت جریان آب زیرزمینی بیشتر خواهد بود. سرعت جریان آب های زیرزمینی از حدود۰.۵ تا ۱۰۰ سانتی متر در روز متغیر است.

ارتباط محتوایی با آب زیرزمینی

آب زیرزمینی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضاآپادانا
هیدروسفر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تحقیق در مورد آب های زیرزمینی   • آب های سطحی   • آب های زیرزمینی چگونه تشکیل می شود   • مجموعه آبهای سطح زمین درحل جدول   • آبهای زیرزمینی pdf   • چگونگی تشکیل آبهای زیرزمینی   • آب های زیرزمینی ایران   • آب های سطحی چیست   • معنی آب زیرزمینی   • مفهوم آب زیرزمینی   • تعریف آب زیرزمینی   • معرفی آب زیرزمینی   • آب زیرزمینی چیست   • آب زیرزمینی یعنی چی   • آب زیرزمینی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب زیرزمینی
کلمه : آب زیرزمینی
اشتباه تایپی : Hf cdvcldkd
عکس آب زیرزمینی : در گوگل

آیا معنی آب زیرزمینی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )