برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1348 100 1

آب رفته رفته به جو بر نمی گردد

آب رفته رفته به جو بر نمی گردد

معنی ضرب المثل -> آب رفته رفته به جو بر نمی گردد
چیزی که گذشت دیگر بر نمی گردد یا کاری که انجام شد دیگر شده.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب رفته رفته به جو بر نمی گردد   • مفهوم آب رفته رفته به جو بر نمی گردد   • تعریف آب رفته رفته به جو بر نمی گردد   • معرفی آب رفته رفته به جو بر نمی گردد   • آب رفته رفته به جو بر نمی گردد چیست   • آب رفته رفته به جو بر نمی گردد یعنی چی   • آب رفته رفته به جو بر نمی گردد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب رفته رفته به جو بر نمی گردد
کلمه : آب رفته رفته به جو بر نمی گردد
اشتباه تایپی : Hf vtji vtji fi [, fv kld 'vnn
عکس آب رفته رفته به جو بر نمی گردد : در گوگل

آیا معنی آب رفته رفته به جو بر نمی گردد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )