برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1356 100 1

آب رفته را به جوی بازآوردن

آب رفته را به جوی بازآوردن

معنی اصطلاح -> آبِ رفته را به جوی بازآوردن
وضع خوب / خوشایند پیشین را دوباره ایجاد کردن
مثال:
اگر تلاش کنی شاید بتوانی آب رفته را به جوی بازآوری.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب رفته را به جوی بازآوردن   • مفهوم آب رفته را به جوی بازآوردن   • تعریف آب رفته را به جوی بازآوردن   • معرفی آب رفته را به جوی بازآوردن   • آب رفته را به جوی بازآوردن چیست   • آب رفته را به جوی بازآوردن یعنی چی   • آب رفته را به جوی بازآوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب رفته را به جوی بازآوردن
کلمه : آب رفته را به جوی بازآوردن
اشتباه تایپی : Hf vtji vh fi [,d fhcH,vnk
عکس آب رفته را به جوی بازآوردن : در گوگل

آیا معنی آب رفته را به جوی بازآوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )