برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

آب رفتن

معنی آب رفتن در لغت نامه دهخدا

آب رفتن. [ رَ ت َ ](مص مرکب ) کوتاه شدن جامه ٔ نو پس از شسته شدن آن.

معنی آب رفتن به فارسی

آب رفتن
( مصدر ) ۱ - جریان آب رفتن آب . ۲ - کوتاه شدن جام. تازه پس از شسته شدن آن . ۳ - خارج شدن منی جاری شدن آب مرد . ۴ - بی عزت شدن خوار گردیدن .
کوتاه شدن جامه نو پس از شسته شدن آن

معنی آب رفتن در فرهنگ معین

آب رفتن
(رَ تَ) (مص ل .) ۱ - کوتاه شدن جامه در اثر شستن . ۲ - بی آبرو شدن .

معنی آب رفتن به انگلیسی

shrink (فعل)
خرد شدن ، جمع شدن ، منقبض کردن ، چروک شدن ، منقبض شدن ، خزیدن ، فشردن ، چروک کردن ، شانه خالی کردن از ، کوچک شدن ، اب رفتن

آب رفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب رفتن   • مفهوم آب رفتن   • تعریف آب رفتن   • معرفی آب رفتن   • آب رفتن چیست   • آب رفتن یعنی چی   • آب رفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب رفتن
کلمه : آب رفتن
اشتباه تایپی : Hf vtjk
عکس آب رفتن : در گوگل

آیا معنی آب رفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )