برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1378 100 1

آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن

آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن

معنی اصطلاح -> آب را گل آلود کردن / به گل آلودن
آشفتگی / سردرگمی ایجاد کردن
مثال:
آب را گل آلود می کنند تا به هدف های پلید خودشان برسند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن   • مفهوم آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن   • تعریف آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن   • معرفی آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن   • آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن چیست   • آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن یعنی چی   • آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن
کلمه : آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن
اشتباه تایپی : Hf vh 'g Hg,n ;vnk dh fi 'g Hg,nk
عکس آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن : در گوگل

آیا معنی آب را گل آلود کردن یا به گل آلودن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )