برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن

آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن

معنی اصطلاح -> آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن
بسیار هوشیار و زرنگ بودن
مثال:
این پیرمرد را دست کم نگیرید، آب را زیر هفت طبقه زمین می بیند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن   • مفهوم آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن   • تعریف آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن   • معرفی آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن   • آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن چیست   • آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن یعنی چی   • آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن

کلمه : آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن
اشتباه تایپی : Hf vh cdv itj xfri cldk ndnk
عکس آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن : در گوگل

آیا معنی آب را زیر هفت طبقه زمین دیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )