برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1379 100 1

آب دوست وآب گریز

آب دوست وآب گریز در دانشنامه آزاد پارسی

آب دوست و آب گریز (hydrophobic & hydrophilic)
دو اصطلاح در شیمی. آب دوست برای تبیین گروه های عاملی با میل ترکیبی شدید به آب، ازجمله گروه کربوکسیل(COOH-) به کار می رود؛ در مقابل، گروه آب گریزآب را دفع می کند. اگر مولکولی دارای گروه آب دوست و گروه آب گریز باشد، به مولکول های آبی و غیرآبی متصل می شود. چنین ترکیباتی برای تثبیت امولسیون هابه کار می روند یا از آن ها به منزلۀ شوینده استفاده می کنند.

ارتباط محتوایی با آب دوست وآب گریز

آب دوست وآب گریز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب دوست وآب گریز   • مفهوم آب دوست وآب گریز   • تعریف آب دوست وآب گریز   • معرفی آب دوست وآب گریز   • آب دوست وآب گریز چیست   • آب دوست وآب گریز یعنی چی   • آب دوست وآب گریز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب دوست وآب گریز
کلمه : آب دوست وآب گریز
اشتباه تایپی : Hf n,sj ,Hf 'vdc
عکس آب دوست وآب گریز : در گوگل

آیا معنی آب دوست وآب گریز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )