برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

آب دریا به غربال پیمودن

آب دریا به غربال پیمودن

معنی اصطلاح -> آب دریا به غربال پیمودن ( قدیم )
به کار ناممکن / محال دست زدن
مثال:
برشمردن فضایل آن بزرگ مرد همچون آب دریا به غربال پیمودن است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب دریا به غربال پیمودن   • مفهوم آب دریا به غربال پیمودن   • تعریف آب دریا به غربال پیمودن   • معرفی آب دریا به غربال پیمودن   • آب دریا به غربال پیمودن چیست   • آب دریا به غربال پیمودن یعنی چی   • آب دریا به غربال پیمودن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب دریا به غربال پیمودن
کلمه : آب دریا به غربال پیمودن
اشتباه تایپی : Hf nvdh fi yvfhg ~dl,nk
عکس آب دریا به غربال پیمودن : در گوگل

آیا معنی آب دریا به غربال پیمودن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )