برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1358 100 1

آب خوش از گلو پایین نرفتن

آب خوش از گلو پایین نرفتن

معنی ضرب المثل -> آب خوش از گلو پایین نرفتن
از فرط غم و غصه و مشکل با ناراحتی زندگی کردن، زندگی را با غم و سختی گذراندن.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب خوش از گلو پایین نرفتن   • مفهوم آب خوش از گلو پایین نرفتن   • تعریف آب خوش از گلو پایین نرفتن   • معرفی آب خوش از گلو پایین نرفتن   • آب خوش از گلو پایین نرفتن چیست   • آب خوش از گلو پایین نرفتن یعنی چی   • آب خوش از گلو پایین نرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب خوش از گلو پایین نرفتن
کلمه : آب خوش از گلو پایین نرفتن
اشتباه تایپی : Hf o,a hc 'g, ~hddk kvtjk
عکس آب خوش از گلو پایین نرفتن : در گوگل

آیا معنی آب خوش از گلو پایین نرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )