برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب خست

معنی آب خست در فرهنگ فارسی عمید

آب خست
ویژگی میوۀ ترش شده و فاسد.

آب خست را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب خست   • مفهوم آب خست   • تعریف آب خست   • معرفی آب خست   • آب خست چیست   • آب خست یعنی چی   • آب خست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب خست

کلمه : آب خست
اشتباه تایپی : Hf osj
عکس آب خست : در گوگل

آیا معنی آب خست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )