برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

آب حسرت


برابر پارسی: آب ِ رَسانه

معنی آب حسرت در لغت نامه دهخدا

آب حسرت. [ ب ِ ح َ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اشک :
بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
گریان چو در قیامت چشم گناهکاران.
سعدی.
هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم
آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند.
حافظ.

معنی آب حسرت به فارسی

آب حسرت
( اسم ) اشک سرشک .
اشک

معنی آب حسرت در فرهنگ معین

آب حسرت
(بِ حَ رَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) اشک ، سرشک .

آب حسرت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب حسرت   • مفهوم آب حسرت   • تعریف آب حسرت   • معرفی آب حسرت   • آب حسرت چیست   • آب حسرت یعنی چی   • آب حسرت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب حسرت
کلمه : آب حسرت
اشتباه تایپی : Hf psvj
عکس آب حسرت : در گوگل

آیا معنی آب حسرت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )