برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1707 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب تنی کردن

معنی آب تنی کردن در لغت نامه دهخدا

آب تنی کردن. [ ت َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) غوطه خوردن در آب سرد بقصد خنک شدن.

معنی آب تنی کردن به فارسی

آب تنی کردن
( مصدر ) شستن تن در آب .
غوطه خوردن در آب سرد بقصد خنک شدن

آب تنی کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• به مشاهده اجرام نجومی چه می گویند   • آبزی درودگر   • آبتنی زنان   • معنی آب تنی کردن   • مفهوم آب تنی کردن   • تعریف آب تنی کردن   • معرفی آب تنی کردن   • آب تنی کردن چیست   • آب تنی کردن یعنی چی   • آب تنی کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب تنی کردن

کلمه : آب تنی کردن
اشتباه تایپی : Hf jkd ;vnk
عکس آب تنی کردن : در گوگل

آیا معنی آب تنی کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )