برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1378 100 1

آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن

آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن

معنی اصطلاح -> آب به غربال پیمودن؛
آب در هاون کوبیدن / سودن

کار بیهوده / بی نتیجه کردن
مثال:
- نصیحت همه عالم چو باد در قفس است به گوش مردم نادان و آب در غربال ( سعدی )
- افسوس که هرچه می کردند، آب به غربال پیمودن بود.
- نیکی در حق فرومایگان آب در هاون کوبیدن است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن   • مفهوم آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن   • تعریف آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن   • معرفی آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن   • آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن چیست   • آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن یعنی چی   • آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن
کلمه : آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن
اشتباه تایپی : Hf fi yvfhg ~dl,nk dh Hf nv ih,k ;,fdnk dh s,nk
عکس آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن : در گوگل

آیا معنی آب به غربال پیمودن یا آب در هاون کوبیدن یا سودن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران