برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1434 100 1

آب بن

معنی آب بن در لغت نامه دهخدا

آب بن. [ ب ِ ب ُ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سادآوران. و آن چیزی است چون صمغ که در بیخ درخت گردکان کهنه و مجوف یابند.

معنی آب بن به فارسی

آب بن
( اسم ) چیزیست مانند صمغ که در بیخ درخت جوز هندی کهنه و مجوف یابند .
ساد آوران و آن چیزی است چون صمغ که در بیخ درخت گردکان کهنه و مجوف یابند

آب بن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب بن   • مفهوم آب بن   • تعریف آب بن   • معرفی آب بن   • آب بن چیست   • آب بن یعنی چی   • آب بن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب بن
کلمه : آب بن
اشتباه تایپی : Hf fk
عکس آب بن : در گوگل

آیا معنی آب بن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )