برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1330 100 1

آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن

آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن

معنی اصطلاح -> آب برای کسی نداشتن، نان برای دیگری داشتن
اگر برای شخص اصلی سودی ندارد، برای شخص دیگری سود دارد.
مثال:
اگه این کار برای ما آبی نداشت، برای گردن کلفت ها و نورچشمی هاشون که نون داشت !
توضیح:
گویا این اصط. به داستان زیر بازمی گردد:
گویند زمانی حاج میرزا آقاسی به حفر قنات امر داده بود. روزی که برای بازدید چاه ها رفت، مقنی گفت که کندن قنات در این جا بی حاصل است چون این زمین آب ندارد. حاجی جواب داد: بله ! اگر برای من آب ندارد برای تو که نان دارد.
( برگرفته از: علی اکبر دهخدا - امثال و حکم، جلد 1 )

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن   • مفهوم آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن   • تعریف آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن   • معرفی آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن   • آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن چیست   • آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن یعنی چی   • آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن
کلمه : آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن
اشتباه تایپی : Hf fvhd ;sd knhajk khk fvhd nd'vd nhajk
عکس آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن : در گوگل

آیا معنی آب برای کسی نداشتن نان برای دیگری داشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )