برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1424 100 1

آب انداز

معنی آب انداز در لغت نامه دهخدا

آب انداز. [ اَ ] (اِ مرکب ) توقفگاه ستور میان دو منزل ، آسایش و رفع ماندگی را. || چوبی کاواک و میان تهی کرده که چوبی دیگر در میان آن فروبرند و بفشار آب در آن کنند و نیز بیرون افکنند. آبدزدک. و به عربی آن را زراقه (ربنجنی )، ذراقه و سراقه و مضخه گویند.

معنی آب انداز به فارسی

آب انداز
( اسم ) ۱ - توقفگاه ستوران در میان دو منزل برای رفع خستگی . ۲ - چوبی میان تهی که چوب دیگر در میان آن فرو برند و بفشار آب در آن کنند آب دزدک .
توقفگاه ستور بین دو منزل آسایش و رفع ماندگی راه

معنی آب انداز در فرهنگ معین

آب انداز
(اَ)(اِمر.) ۱ - استراحتگاهی در میان دو منزل برای رفع خستگی از چهارپایان . ۲ - آب دزدک .

آب انداز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب انداز   • مفهوم آب انداز   • تعریف آب انداز   • معرفی آب انداز   • آب انداز چیست   • آب انداز یعنی چی   • آب انداز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب انداز
کلمه : آب انداز
اشتباه تایپی : Hf hknhc
عکس آب انداز : در گوگل

آیا معنی آب انداز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )