برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1367 100 1

آب اماره پربمیره یا مار؟

معنی آب اماره پربمیره یا مار؟ به فارسی

آب اماره پربمیره یا مار؟
[ گویش مازنی ] /aab emmaar per bamire –vaa maar/ از انواع سرگرمی های بومی است

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب اماره پربمیره یا مار؟   • مفهوم آب اماره پربمیره یا مار؟   • تعریف آب اماره پربمیره یا مار؟   • معرفی آب اماره پربمیره یا مار؟   • آب اماره پربمیره یا مار؟ چیست   • آب اماره پربمیره یا مار؟ یعنی چی   • آب اماره پربمیره یا مار؟ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب اماره پربمیره یا مار؟
کلمه : آب اماره پربمیره یا مار؟
اشتباه تایپی : Hf hlhvi ~vfldvi dh lhv؟
عکس آب اماره پربمیره یا مار؟ : در گوگل

آیا معنی آب اماره پربمیره یا مار؟ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )