برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1397 100 1

آب افسرده

معنی آب افسرده به فارسی

آب افسرده
( اسم ) آب فسرده

آب افسرده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
آب افسرده : آب منجمد ، یخ
شاه از آن مرد بینوا مرده
تنگدل شد چو آب افسرده
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص478 )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب افسرده   • مفهوم آب افسرده   • تعریف آب افسرده   • معرفی آب افسرده   • آب افسرده چیست   • آب افسرده یعنی چی   • آب افسرده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب افسرده
کلمه : آب افسرده
اشتباه تایپی : Hf htsvni
عکس آب افسرده : در گوگل

آیا معنی آب افسرده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )