برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب استه

معنی آب استه در لغت نامه دهخدا

آب استه. [ ] ( ) و اندر نواحی وی [ قصبه ٔ پریم در جبل قارن ] چشمه های آبست که بیک سال اندر، چندین بار بیشترین مردم این ناحیت بدانجا شوند، آب استه با نبید و رود و سرود و پای کوفتن و آنجا حاجتها خواهند از خدای و آن را چون تعبدی دارند و باران خواهند بوقتی که شان بباید. (حدودالعالم ). معنی آب استه در این عبارت ظاهر نیست و در فرهنگها نیز یافته نشد و اگر تصحیف و تحریفی در کلمه نباشد شاید معنی ناشتا و پگاه و شبگیر یا تشنه دهد.

معنی آب استه به فارسی

آب استه
چشمه آبی است

آب استه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب استه   • مفهوم آب استه   • تعریف آب استه   • معرفی آب استه   • آب استه چیست   • آب استه یعنی چی   • آب استه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب استه

کلمه : آب استه
اشتباه تایپی : Hf hsji
عکس آب استه : در گوگل

آیا معنی آب استه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )