برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1344 100 1

آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن

آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن

معنی اصطلاح -> آب از لب ولوچه ی / لک ولوچه ی / چک وچانه ی کسی راه افتادن / سرازیر شدن
نمایان شدن آرزو و اشتیاق درونی کسی
مثال:
طوری از غذای آن مهمانی تعریف می کرد که آب از لک ولوچه ی همه سرازیر شد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن   • مفهوم آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن   • تعریف آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن   • معرفی آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن   • آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن چیست   • آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن یعنی چی   • آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن
کلمه : آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن
اشتباه تایپی : Hf hc gf , g,]i d ;sd vhi htjhnk
عکس آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن : در گوگل

آیا معنی آب از لب و لوچه ی کسی راه افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )