برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1340 100 1

آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن

آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن

معنی ضرب المثل -> آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن
از فرط میل و رغبت بیخود شدن، تحریک شدن اشتها یا به کسی متمایل شدن.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن   • مفهوم آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن   • تعریف آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن   • معرفی آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن   • آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن چیست   • آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن یعنی چی   • آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن
کلمه : آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن
اشتباه تایپی : Hf hc gf , g,]i vhi htjhnk dh Hf nihk ;sd vhi htjhnk
عکس آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن : در گوگل

آیا معنی آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )