برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب از سر یا گریبان کسی گذشتن

آب از سر یا گریبان کسی گذشتن

معنی اصطلاح -> آب از سر / گریبان کسی گذشتن ( قدیم )
به نهایت بیچارگی / بدبختی / ناامیدی رسیدن
مثال:
دریای لطف بودی و من مانده با سراب
دل آنگهت شناخت که آب از سرم گذشت
( ه. الف. سایه )

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب از سر یا گریبان کسی گذشتن   • مفهوم آب از سر یا گریبان کسی گذشتن   • تعریف آب از سر یا گریبان کسی گذشتن   • معرفی آب از سر یا گریبان کسی گذشتن   • آب از سر یا گریبان کسی گذشتن چیست   • آب از سر یا گریبان کسی گذشتن یعنی چی   • آب از سر یا گریبان کسی گذشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب از سر یا گریبان کسی گذشتن

کلمه : آب از سر یا گریبان کسی گذشتن
اشتباه تایپی : Hf hc sv dh 'vdfhk ;sd 'bajk
عکس آب از سر یا گریبان کسی گذشتن : در گوگل

آیا معنی آب از سر یا گریبان کسی گذشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )