برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1410 100 1

آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن

آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن

معنی اصطلاح -> آب از آب تکان نخوردن / نجنبیدن
برقرار بودن آرامش و سکون
مثال:
خیال کرد محشر کبرا شده، ولی آب از آب نجنبیده بود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن   • مفهوم آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن   • تعریف آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن   • معرفی آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن   • آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن چیست   • آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن یعنی چی   • آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن
کلمه : آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن
اشتباه تایپی : Hf hc Hf j;hk ko,vnk dh k[kfdnk
عکس آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن : در گوگل

آیا معنی آب از آب تکان نخوردن یا نجنبیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران