برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب آهنگ

معنی آب آهنگ در لغت نامه دهخدا

آب آهنگ. [ هََ ] (نف مرکب ) آدمی یا ستوری که آب از چاه و جز آن برکشد. آبکش. آب آهنج :
کرده شیران حضرت تو مرا
سرزده همچو گاو آب آهنگ.
سنائی.

معنی آب آهنگ به فارسی

آب آهنگ
آدمی یا ستوریکه آب از چاه و جز آن برکشد آبکش

معنی آب آهنگ در فرهنگ فارسی عمید

آب آهنگ
انسان یا حیوانی که از چاه آب بکشد، کشندۀ آب: کرده شیران حضرت تو مرا / سرزده، همچو گاو آب آهنگ (سنائی۲: ۱۹۳).

آب آهنگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
حیوانی قوی مانند اسب و قاطر و گاو و شتر را که هماهنگ با دلو یا دول آب میکنند مثل سنگ پیاهنگ ترازو مثلا او یک ترف سنگ است و تا در کفه دیگر کالا میگذارند بالا میاد میگویند پی هنگ سنگ کالا گذاشتیم حالا پی هنگ سطل اب حیوان است و تا به جلو میرود آب بالا می آید و ابکشی صورت میگیرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب آهنگ   • مفهوم آب آهنگ   • تعریف آب آهنگ   • معرفی آب آهنگ   • آب آهنگ چیست   • آب آهنگ یعنی چی   • آب آهنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب آهنگ

کلمه : آب آهنگ
اشتباه تایپی : Hf Hik'
عکس آب آهنگ : در گوگل

آیا معنی آب آهنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )